Delta og vinn!

Nå har du en mulighet å være med i en trekning av barnemat for et helt år. Registrer deg her, så har du sjansen til å vinne barnemat tilsvarende et års forbruk. Det vil i tillegg til hovedpremien bli delt ut 4 goodiebags med diverse HiPP produkter til plass nr. 2,3,4 og 5. Lykke til

  • Svar på spørsmålet nedenfor og fortell oss: Hva liker du best med HiPP?
  • Konkurransen varer t.o.m. UKE 25
  • Vinnere trekkes UKE 26 


HiPP REGISTRERING

 


KONKURRANSEVILKÅR

Kampanjen kan ikke kombineres med andre tilbud, kampanjen gjelder så langt lageret rekker. Arvid Nordquist eller andre som deltar direkte eller indirekte i dette kjøpet og mottar kampanjen er ikke ansvarlig for eventuelle trykkfeil eller utilsiktede misforståelser i forbindelse med kampanjen.

Arrangør

Arrangør og ansvarlig for konkurransen er Arvid Nordquist HABs markedsavdeling Livs & Konfektyr, som distribuerer, selger og markedsfører HiPP på det norske markedet.

Premie

Verdien av hovedpremien er ca. 20 000 NOK. Verdien av en goodiebag tilsvarer ca. 500 NOK.

Verdien kan variere avhengig av marked og forhandlere, overskuddet kan ikke byttes inn i kontanter eller andre produkter. Premien inkluderer alderstilpassede produkter HiPP produkter for barn i alderen opptil 12 måneder. Premien inneholder ikke MME og tilskuddsblanding. 

 

Varemerker og opphavsrett

Alle varemerker og annet materiale på denne nettsiden er beskyttet av generelle immaterialrettslige bestemmelser og tilhører Arvid Nordquist eller en annen tredjepart - og kan ikke brukes uten forutgående, skriftlig tillatelse fra den kompetente myndigheten til Arvid Nordquist eller relevant tredjepart.

Ansvar og rettigheter

Arvid Nordquist er ikke ansvarlig for: - direkte, indirekte eller utilsiktede tap som følge av bruk av nettsiden. - Arvid Nordquist forbeholder seg retten til å gjøre endringer i kampanjen/kampanjeperioden ved en uforutsett hendelse. – Alle som mottar gevinsten fritar Arvid Nordquist og vår(e) samarbeidspartner(e) fra alt ansvar knyttet til skader eller skader – forårsaket av eller påstått å være forårsaket – ved å delta i denne kampanjen og motta og bruke gevinsten.

Håndtering av personopplysninger

Personopplysningene som gis i forbindelse med konkurransen vil bli behandlet i henhold til personvernforordningens regelverk og vil kun bli brukt av Arvid Nordquist HAB i forbindelse med konkurransen. Etter konkurransen vil dataene bli slettet. Les mer om Arvid Nordquists personopplysningspolicy her.