Kjøpt Glade Winter Edition Duftlys og vinn en opplevelse på ishotell i Alta!

  1. Glade Duftlys Merry Berry & Bright eller Glade duftlys Nordic Crisp Pine og vinn en opplevelse på Ishotell i Alta, SorrisNiva
  2. Fyll inn din kontaktinformasjon og last opp din kvittering.

Samtykke


Premien du kan vinne er:

  •   2 netter på ishotell i Alta – ”Sorrisniva”
  •   Fly tyr/retur
  •   Transport til/fra Alta flyplass
  •   1 stk 3 retters middag  
  •   1 stk 2 retters lunsj
  •   2,5 timers snøscootertur
  •   - Gyldig ut 2021

Konkurranseregler:
Opplevelse på Sorrisniva
Verdien på premien er
ca 20 000kr (verdien varierer ut ifra etterspørsel i markedet. Premien kan ikke byttes mot kontakter eller produkter). Arvid Nordquist eller andre parter som medvirker direkte eller indirekte i denne premien er ikke ansvarlig for eventuelle trykkfeil eller misforståelser i forbindelse med konkurransen. Premien må benyttes i kalenderår 2021, og vinneren må selv ta kontakt med hotellet for å booke dato for overnatting. Vinneren må selv sjekke flytider som passer i forbindelse med overnatting og må sende informasjon om flytider og de opplysninger som trengs for at Arvid Nordquist kan booke fly gjennom Berg Hansen. Vinneren vil få informasjon tilbake fra Arvid Nordquist med fly detaljer og referansenr så fort dette er klart.

Om vinneren ønsker å endre på deler av premien (snøscootertur e.l) må vinneren selv ta kontakt med hotellet for å høre om muligheten til dette. Arvid Nordquist står ikke ansvarlig for andre aktiviteter utenom det som er avtalt gjennom Sorrisniva.

Vinneren må ha lastet opp kvittering for kjøp av Glade Merry Berry & Bright duftlys eller Glade Nordic Crisp Pine duftlys for å motta premien. Om vinneren ikke kan vise til kvittering av kjøp vil premien automatisk gå til en annen person som har meldt seg på konkurransen med kvittering.

Varemerke og copyright
Alle varemerker og annet materiale på denne nettsiden er beskyttet av generelle immaterielle eiendomsbestemmelser og tilhører Arvid Nordquist eller en annen tredjepart - og kan ikke brukes uten forutgående, skriftlig tillatelse fra den kompetente myndigheten til Arvid Nordquist eller relevant tredjepart.

Ansvar og rettigheter

Arvid Nordquist er ikke ansvarlig for: - direkte, indirekte eller utilsiktede tap som følge av bruk av nettsiden. - Arvid Nordquist forbeholder seg retten til å gjøre endringer i konkurransen i tilfelle en uforutsett hendelse. –Arvid Nordquist og vår partner (e) er ikke ansvarlig knyttet til skade eller skade - forårsaket av eller påstått å være forårsaket - ved å delta i denne konkurransen og under bruk av premien.

Håndtering av persondata
Personopplysningene gitt i forbindelse med konkurransen vil bli behandlet i samsvar med personopplysningslovens regler og vil kun bli brukt av Arvid Nordquist HAB i forbindelse med konkurransen. Etter at konkurransen er avsluttet, blir dataene slettet. Les mer om Arvid Nordquists personopplysningspolicy: https://www.arvidnordquist.se/om-arvid-nordquist/personuppgiftspolicy/