I 2020 har vi:

I 2020 har vi:

 1. 80% sertifiserte produkter
  • (100% kaffe / 75% vin og øl / 50% matvarer)
 • 50% fossilfri virksomhet
  • (leveranser/foredling/distribusjon)
 • 100% granskede oppdragsgivere og leverandører
  • Samarbeid innen bærekraft etablert og gransket gjennom eSAT
 • 90% assosierer Arvid Nordquist med bærekraft
  • Kunder, leverandører, oppdragsgivere, medarbeidere og kaffeforbrukere

Hvordan skal vi nå målene?

 1. Vi skal identifisere vår påvirkning på miljø og mennesker i alle ledd i verdikjeden.
 2. Vi skal identifisere hvor det er fare for overtredelse av internasjonale avtaler, nasjonal lovgivning eller FNs Global Compact.
 3. Vi skal utarbeide en tydelig plan for korrigerende tiltak og kontinuerlige forbedringer.
 4. Vi skal gjennomføre relevante tiltak og aktiviteter innen hver enkelt funksjon i bedriften med sikte på å beholde en langsiktig bærekraftig virksomhet.