Sertifiseringsguide

Sertifiseringsguide

Det er ikke bare mengden sertifiserte varer som har økt de siste årene, det samme gjelder antallet sertifiseringer. For å tydeliggjøre hva en del av merkingene står for og omfatter, har vi bedt en ekstern part gå gjennom kriteriene og bakgrunnen for de vanligste merkeordningene.

Vi ønsker å vise likheter og forskjeller mellom de merkeordningene som finnes i markedet. De initiativene Arvid Nordquist støtter i dag ved å kjøpe produkter/råvarer med en av disse merkingene, mener vi holder en høy standard og er troverdige. Det er nærmest umulig å gjøre en sammenligning som er tvers igjennom rettferdig, sidene grensene kan være vanskelige å tolke og sertifiseringene gjelder i forskjellige markeder og har ulike formål. I gjennomgangen har vi brukt kriteriene til State of Sustainability Initiatives. Som faktabakgrunn har vi benyttet flere kilder, men mye er basert på SSI/ENTWINDEDs rapport ”The State of Sustainability Review 2014” og på sertifiseringsorganenes egen dokumentasjon og egne standarder.

Vi har analysert hver enkelt merkeordning for å se hvor høye krav de stiller for de ulike kriteriene. Vi har konsentrert oss om de områdene som vi mener er ekstra viktige og betydningsfulle for å få en bærekraftig, rettferdig og etisk produksjon som bidrar til å redusere fattigdom. Det gjelder blant annet menneskerettigheter, ILOs kjernekonvensjoner, likestilling, levelønn, biologisk mangfold, klima og bruk av plantevernmidler. Vi har valgt å ha en ”strengere” innstilling ved å prioritere de initiativene som stiller ”må-krav”, fremfor de som anbefaler eller har flere forskjellige nivåer.

Sertifiseringsguiden, gir en oppsummering av vår analyse.

En gjennomgang av kriteriene som er analysert, finner du her.