Hvorfor jobber vi med bærekraft

Hvorfor jobber vi med bærekraft

Arvid Nordquist har eksistert i 130 år. Vårt sortiment er mat og drikke, produkter som er knyttet til jorden. Det betyr at vi er avhengig av et økosystem som fungerer, samtidig som vi er med på å belaste det.

En forutsetning for at Arvid Nordquist skal eksistere i ytterligere 130 år, er derfor at vi tar miljø- og ansvarsspørsmål alvorlig, reduserer vår miljøbelastning og bidrar til bedre arbeidsbetingelser og arbeidsmiljø i vår verdikjede. Vi er selvfølgelig helt avhengig av at mennesker vil og kan dyrke råvarer til våre produkter også i framtiden. 

Hva er bærekraft for oss?

For Arvid Nordquist innebærer bærekraft at vi tar ansvar for miljø, mennesker og økonomi både i vår egen organisasjon, i vår verdikjede og i samfunnet rundt oss.

 Klikk her for å lese mer.