ISO-sertifiseringer

ISO er en interntionell standard som vil gi trygghet for kunder og forbrukere til bedrifter som arbeider i en ensartet og kontrollert måte i ulike områder. Arvid Nordquist er ISO 14001 og ISO 22000 sertifisert.

ISO 14 001 er en internasjonal standard for å utarbeide et miljøstyringssystem. Standarden består av 55 skal-krav og flere veiledende anbefalinger, og tanken bak er at sertifiserte bedrifter jobber med kontinuerlige forbedringer for å redusere belastningen på miljøet. De 55 skal-kravene må oppfylles, og miljørevisorer fra uavhengige sertifiseringsorganer foretar årlige kontroller. De andre, veiledende anbefalingene er til hjelp ved utformingen av miljøstyringssystemet. Arvid Nordquist har blitt sertifisert hvert år siden 2003, noe som viser at vi oppfyller de kravene som standarden setter. Arvid Nordquist blir sertifisert av Intertek Semko Certification AB.

For ISO sertifikat klikk her

 

ISO 22 000 er en internasjonal standard for kvalitetsstyring innen næringsmiddelindustrien. Den omfatter alle ledd i næringsmiddelhåndtering og bygger på ansvar og kommunikasjon, og målet er å nå maksimal trygghet. Sertifiseringen innebærer at sporbarheten sikres forover og bakover i hele næringsmiddelkjeden, og det finnes et dokumentert styringssystem. Det er viktig for forbrukeren å kunne stole på de matvarene som produseres, og ved å sertifisere oss ifølge ISO 22000 viser vi at selskapet har kontroll på arbeidet med mattrygghet. Arvid Nordquists produksjon har vært ISO 22 000-sertifisert siden 2010. Sertifisert av det uavhengige sertifiseringsorganet Intertek Semko Certification AB.

For ISO sertifikat klikk her