Den vingård KWV

Den vingård KWV

Integrity & Sustainability-sertifiseringen er et omfattende program for vinproduksjon i Sør-Afrika som omfatter alle faser i vinproduksjonen, og som også garanterer full sporbarhet.  KWV var blant de første vinprodusentene som sertifiserte vin i samsvar med dette systemet og i dag er alle viner herfra merket med ”Integrity&Sustainability”.

Arbeidet med systemet ble påbegynt i 1998, og KWV var et viktig og aktivt medlem i de bransjeorganisasjonene som drev programmet fra starten av. I 2010 ble de første vinprodusentene sertifisert. Hovedpunktene i regelverket er:

  • Nøyaktig regulering av hvilke kjemikalier som kan brukes, når og hvordan. Ved innhøsting skal det ikke være noen rester av plantevernmidler.
  • Overgang til biologiske metoder for å bekjempe skadeinsekter.
  • Kontroll av vannforbruk og rensing.
  • Gjenvinningsprogram for materialer som brukes i produksjonen.
  • Redusert energiforbruk.
  • Trygge arbeidsforhold.
  • Matvaresikkerhet.

KWV var blant de første som sertifiserte vin i samsvar med dette systemet, og i dag er alle viner herfra merket med "Integrity&Sustainability". Et uavhengig kontrollorgan kontrollerer at programmet blir fulgt, og gjennomfører grundige inspeksjoner etter en tilfeldig tidsplan, slik at alle produsentene i snitt blir kontrollert én gang hvert tredje år. KWV, som har vel 30 vinfarmer knyttet til seg, får altså omtrent en tredjedel av produksjonen inspisert hvert år.