We Change

We Change

Arvid Nordquist er med og støtter We_Change,  et bærekraftinitiativ som drives av organisasjonen Ungdomar.se med visjonen å inspirere ungdom til et mer bærekraftig samfunn.

Arvid Nordquist er med og støtter We_Change, som er et bærekraftinitiativ som drives av organisasjonen Ungdomar.se med visjonen om at alle unge skal kjenne sitt potensial og at de kan endre verden til det bedre. Prosjektet er utformet som en bærekraftturné med besøk på videregående skoler i sju byer for å treffe lærere og elever. Tanken er å inspirere, lære om og vekke engasjement for bærekraftig utvikling, og å ta et helhetlig grep ved å involvere både elever og lærere samt skoleledelse, kommuner, politikere og bedrifter. We_Change gjennomfører også en nasjonal konkurranse og jobber med storytelling for å spre fortellinger om ungdommer i Sverige i dag som har en masse gode prosjekter for å skape et mer bærekraftig samfunn for alle.