Kongelig hoffleverandør siden 1907

Kongelig hoffleverandør siden 1907

Sverige har vært et kongedømme i over tusen år. Håndverkere, kjøpmenn og bedrifter har i flere hundre år levert varer og tjenester til kongen og den kongelige familien. Kongelig hoffleverandør er en ærestittel som har eksistert siden 1600-tallet og tildeles personer eller firmaer som leverer varer eller tjenester til hoffet. Det er en fortelling om svensk initiativ og oppfinnsomhet, av familiebedrifter, håndverk og ingeniørkunst. Arvid Nordquist ble utnevnt til leverandør i 1907 og er fortsatt kongelig hoffleverandør.