Arvid Nordquists bedriftsledelse

Arvid Nordquists bedriftsledelse

Anders Nordquist, VD

Håkan Ljungqvist, Vice VD

Peter Johansson, CFO

Thomas Hummelgren, Direktör Försäljning

Carl-Johan Svaton, Direktör Vin

Martin Danielsson, Personaldirektör

Peter Dannqvist, Logistikdirektör

Erica Bertilsson, Hållbarhets- & Kommunikationsdirektör