Selskapets Styre

Arvid Nordquist

Selskapets Styre

Styreleder:

Lars-Johan Jarnheimer

Medlemmer:

Anders Nordquist

Björn Fröling

Peder Larsson

Biörn Riese

Revisorer:

Magnus Thorling