Kjøp Glade og

vinn en hengestol!

Bli med i konkurrensen! Nå kan du vinne en sjarmerende og komfortabel hengestol, perfekt for verandaen eller hagen - eller hvorfor ikke en koselig krok i stuen? Så enkelt er det å bli med i konkurrensen:

  1. Kjøp et GLADE-produkt, ta et bilde av kvitteringen og last det opp her
  2. Fortell kort hvorfor du burde vinne
  3. Send inn ditt bidrag


Konkurransen varer til 31 juli. Vi ønsker deg lykke til!

Her vil vi annonsere vinnerne 05 august:

Vinnere 1:
Vinnere 2:
Vinnere 3:


KONKURRANSEVILKÅR

Arrangør
Arrangør og ansvarlig for konkurransen er Arvid Nordquist HABs markedsavdeling Non Food, som distribuerer, selger og markedsfører GLADE® på det norske markedet. Kampanjen kan ikke kombineres med andre tilbud. Arvid Nordquist eller andre som deltar direkte eller indirekte i dette kjøpet og mottar kampanjen er ikke ansvarlig for eventuelle trykkfeil eller utilsiktede misforståelser i forbindelse med kampanjen. Spørsmål knytet til konkurransen sendes til konsumentkontakt@arvidnordquist.se

Premie
Verdien av premien er ca. 350 NOK. Verdien kan variere avhengig av marked og forhandlere, overskuddet kan ikke byttes inn i kontanter eller andre produkter.

Vinnere
Markedsavdelingen velger en tilfeldig vinner som kommer til å bli kontaktet på mail etter at konkurranseperioden er avsluttet. Vinneren har 14 dager for å gi oss tilbakemedling angående adressen og andre opplysninger som trenges for å sende premien ellers så kan ikke premien  deles ut.

Varemerker og opphavsrett
Alle varemerker og annet materiale på denne nettsiden er beskyttet av generelle immaterialrettslige bestemmelser og tilhører Arvid Nordquist eller en annen tredjepart - og kan ikke brukes uten forutgående, skriftlig tillatelse fra den kompetente myndigheten til Arvid Nordquist eller relevant tredjepart.

Ansvar og rettigheter
Arvid Nordquist er ikke ansvarlig for: - direkte, indirekte eller utilsiktede tap som følge av bruk av nettsiden. - Arvid Nordquist forbeholder seg retten til å gjøre endringer i kampanjen/kampanjeperioden ved en uforutsett hendelse. – Alle som mottar gevinsten fritar Arvid Nordquist og vår(e) samarbeidspartner(e) fra alt ansvar knyttet til skader eller skader – forårsaket av eller påstått å være forårsaket – ved å delta i denne kampanjen og motta og bruke gevinsten.

Håndtering av personopplysninger
Personopplysningene som gis i forbindelse med konkurransen vil bli behandlet i henhold til personvernforordningens regelverk og vil kun bli brukt av Arvid Nordquist HAB i forbindelse med konkurransen. Etter konkurransen vil dataene bli slettet. Les mer om Arvid Nordquists personopplysningspolicy her.