Personvernpolicy

Dine personopplysninger

Velkommen til Arvid Nordquists nettside i Norge og vår personvernpolicy. Formålet med denne policyen er å informere om hvorfor og hvordan vi samler inn, bruker, viser, overfører og lagrer personlig informasjon på en trygg måte. Vi utfører all håndtering av personopplysninger i samsvar med den gjeldende personopplysningsloven (PuL) og EUs fremtidige integritetslovgivning, GDPR, på Norsk oversatt til personopplysningsloven.

Peronvernansvarlig

Arvid Nordquist Norge, org nr 985147493, Drammensveien 288, 0283 Oslo, Norge har delt ansvar for for behandlingen av personopplysninger på denne nettsiden. Arvid Nordquist Norge er en del av Arvid Nordquist-konsernet og deler derfor ansvaret sammen med hovedkontoret Arvid Nordquist HAB, Org nr. 556007-7868, Ekensbergsvägen 117, 17141 Solna, Sverige ("AN", "vi", "oss") som har det overordnede ansvaret for konsernets virksomhet i Norden.

Kontaktinformasjon

Som forbruker eller kunde i Norge kan du kontakte oss på personuppgifteransvarig@arvidnordquist.se, som er den felles adressen til AN i Norden for saker som er spesielt knyttet til håndtering av personopplysninger. Du kan også sende skriftlig brev til Arvid Nordquist, Ekensbergsvägen 117, 17141 Solna.

INNHENTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er all slags informasjon, enkeltvis eller i kombinasjon med annen informasjon som kan knyttes til en levende person. Typiske personopplysninger er personnummer, navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Bilder og lydopptak av personer behandlet med datamaskin kan være personlige data, selv om det ikke er nevnt noen navn. Krypterte data og ulike typer elektroniske identiteter, som IP-numre og informasjonskapsler, regnes som personlige data hvis de kan knyttes til fysiske personer.

Hensikten med å samle inn personligopplysninger og hvilke opplysnigner vi samler inn

Gå til nettsted og apper

For å kunne bruke nettstedet vårt og vår app på den måten vi har tiltenkt, og for å kunne evaluere og forbedre disse tjenestene, bruker vi informasjonskapsler og analyseverktøy. En informasjonskapsel er en liten datafil med tekst lagret i nettleseren din, og hver type informasjonskapsel har en bestemt oppgave. Noen informasjonskapsler brukes til å samle statistikk om antall besøkende til nettstedene, mens andre brukes til å hente informasjon om hvilket operativsystem og hvilken nettleser den besøkende brukte. Denne informasjonen gjør at vi kan utvikle og optimalisere våre nettsteder og apper. Les mer om dette i vår cookiepolicy.

Kundeservice og forbrukerkontakt

Vi samler inn personlig informasjon om deg når du kontakter oss, for eksempel via vår forbrukerkontakt, via e-post, telefon eller på andre måter. Først og fremst samler vi de personlige opplysningene som trengs for å svare på spørsmålet ditt eller håndtere saken din. Det er informasjon om navn, e-postadresse eller telefonnummer. Ved personlig kontakt samler vi også inn andre personlige opplysninger du velger å oppgi. Det kan for eksempel, være informasjon om allergi, helsestatus eller annen informasjon om deg som er relevant for saken.

Nyhetsbrev

Når du abonnerer på ANs nyhetsbrev, samler vi inn ditt navn og din e-postadresse for å sende deg nyhetsbrevet. Vi kan også be om tilleggsinformasjon som bosted og yrke, for å sende relevant informasjon som er personlig eller yrkesrettet.

Nettbutikk

Når du kjøper produkter i vår nettbutikk samler vi personlig informasjon fra deg for å håndtere din bestilling. Det er informasjon om navn, adresse, kontaktinformasjon og betalingsdetaljer.

Konkurranser

Når vi arrangerer en konkurranse, samler vi personopplysninger for å identifisere deltakere, kommunisere med deltakerne, for å sikre deltakerens alder, og å utpeke vinneren og dele ut premier.

Messer og arrangementer

På messer og arrangementer kan vi samle inn personlig informasjon med det formål om å informere om våre produkter og tjenester. Vi samler også inn personlig informasjon for å informere om messer eller arrangementer. Dette kan omfatte bestillingsbekreftelser, svar på spørsmål og vurderinger. De ulike kategoriene av personopplysninger som behandles er navn, yrkestittel, firmanavn, postadresse, e-postadresse og eventuelle forespørsler om spesialkostnader.

Sosiale medier

Vi bruker sosiale nettverk i vår markedsføring. Leverandørene av disse nettene samler inn og behandler personopplysninger fra deg som er bruker av plattformen, og for å tilpasse den totale tjenesten i henhold til dine ønsker og ditt brukermønster. Vi samler ikke personlig informasjon fra brukere som besøker våre sosiale kontoer uten å kreve samtykke for hvert enkelt tilfelle, for eksempel ved en konkurranse, eller hvis vi trenger ytterligere informasjon i andre lignende forbrukerproblemer. Les mer om personvernpolitikk i sosiale medier på plattformenes egne informasjonssider.

BEHANDLING OG LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER

ANs juridiske grunnlag for behandling av dine personlige data

AN behandler dine personlige opplysninger lovlig. Det kan forekomme at de samme personopplysningene behandles både på grunnlag av avtalens ytelse, spesielt ved samtykke eller på grunnlag av at informasjonen som er nødvendig for å oppfylle andre rettslige forpliktelser. Dette betyr at selv om du tilbakekaller samtykket, kan de personlige opplysninger fortsatt være hos oss til andre formål. I hovedsak behandler vi dine data for å oppfylle en avtale der du er en av partene.

Avtalepartnere og IT-leverandører

Vi bruker en rekke ulike IT-tjenester og IT-systemer i vår virksomhet. I noen av disse lagres og håndteres personlige data. Vi verner om din personlige integritet og sikrer at din informasjon håndteres på en trygg måte. Noen systemer installeres lokalt hos oss, og det er kun våre ansatte som har tilgang til dataene. I slike tilfeller vil det ikke bli overført til tredjepart. Noen systemer er imidlertid skyløsninger eller installert hos leverandøren, og det betyr at vi overfører personlige data til leverandøren. I disse tilfellene er leverandøren ansvarlig og håndterer dataene på våre vegne og i henhold til våre instruksjoner.

Interne IT-systemer

Internt håndterer vi personopplysninger på våre datamaskiner, i vårt system for lager, vareleveranser og forbrukertjenester. Disse systemene brukes til å levere produkter du har bestilt fra oss, og til å håndtere spørsmål om våre produkter. I disse systemene kan alle personlige data vi samler håndteres.

Håndtering av ditt kjøp i vår nettbutikk

Vi bruker eksterne leverandører for personlig tilpassing og analyse av brukeradferd på våre nettsider og for tilbakemeldinger fra brukerne. Disse selskapene håndterer personopplysninger som ansvarlig tredjepart på vegne av oss. Informasjonen i spørsmålet er primært informasjon samlet inn via informasjonskapsler og administreres anonymt.

Markedsføring og personalisering

Kundeinformasjon kan brukes i sammenheng med markedsføring av AN for å kontakte deg via e-post, e-post og SMS. Hvis du deltar i noen av våre konkurranser, bruker vi dine personlige opplysninger til å kommunisere med deg for å kunngjøre vinnere og sende premier. Hvis du har registrert deg til et av våre nyhetsbrev, bruker vi dine personlige opplysninger til å sende nyhetsbrevet og tilpasse det til deg. Ved å bruke disse dataene kan vi gi deg tilbudene vi tror du har størst interesse og nytte av. I noen tilfeller deler vi informasjon med våre partnere for å hjelpe oss med å tilpasse våre tilbud og kampanjer til deg. Vi samtykker i å sikre at slike partnere gjøre denne typen analyse.

Web analyse

Vi bruker eksterne leverandører for personlig tilpassing og analyse av brukeradferd på våre nettsider og for tilbakemeldinger fra brukerne. Disse selskapene håndterer personopplysninger som ansvarlig tredjepart på vegne av oss. Informasjonen i spørsmålet er primært informasjon samlet inn via informasjonskapsler og administreres anonymt.

Utvikling av tjenester og service

Vi bruker informasjonen til å utvikle og forbedre våre produkter og tjenester. Dette gjelder delvis for våre digitale tjenester, hvor vi analyserer brukeratferd for å utvikle hvordan vi kommuniserer, hvilke tilbud som er av relevans og utformer funksjoner. Det gjelder også utviklingen av våre produkter i henhold til kundenes ønsker og brukermønster, for eksempel ved å håndtere mangler eller øke sikkerheten. I hovedsak bruker vi anonyme eller anonyme data for å gjøre denne typen analyse.

Kundeservice og forbrukerkontakt

Vi bruker dine personlige opplysninger til å tilby deg service og support hvis du kontakter oss med spørsmål, kommentarer eller, for eksempel klager. Vi bruker din kontaktinformasjon, for eksempel e-postadresse og telefonnummer for å kontakte deg i forbindelse med spørsmål og andre henvendelser. Vi kan også bruke all annen personlig informasjon vi samler om deg for å håndtere ditt spørsmål eller andre henvendelser, avhengig av hva som er relevant i det enkelte tilfelle.

Juridiske krav

Håndtering av dine personlige opplysninger vil også være mulig å oppfylle forpliktelser i henhold til lover og forskrifter, for eksempel sikkerhet og regnskap.

Lagringstider

AN følger god praksis i Norsk handel. Vi lagrer dine personlige opplysninger så lenge det kreves for formålet. Hvis du annonserer et produkt, lagrer vi all informasjon så lenge saken er i gang eller maksimalt i 6 måneder etter at saken er fullført. Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet, vil din kontaktinformasjon beholdes så lenge du velger å fortsette å motta nyhetsbrevet. Når du deltar i konkurranser, lagrer vi dine personlige opplysninger til vi har utnevnt og annonsert en vinner. Da fjerner vi dine personlige opplysninger.

De samme personopplysningene kan lagres på flere forskjellige steder for forskjellige formål. Dette kan bety at en aktivitet som har blitt slettet fra et system fordi den ikke lenger er nødvendig, kan overlates i et annet system der det er lagret med tillatelse eller til et annet formål der personlig informasjon fortsatt er nødvendig.

ANs tekniske og organisatoriske tiltak for sikker behandling av din pernolige informasjon

Vi gjennomfører løpende tiltak for å overholde prinsippene for "innebygd databeskyttelse og databeskyttelse som standard". Vi vurderer kontinuerlig risikoen for personlig databehandling og tar nødvendige sikkerhetstiltak for å redusere risikoen.

Vi utdanner våre ansatte kontinuerlig i databeskyttelsesproblemer. Har du noen direkte spørsmål om hvordan vi jobber med EU´s personvernlov GDPR - kontakt personuppgiftsansvarig@arvidnordquist.se.

DINE RETTIGHETER

Samtykke

Personlig databehandling som er nødvendig for at vi skal kunne inngå en avtale med deg eller for å oppfylle en juridisk forpliktelse, er tillatt uten samtykke. For at vi skal kunne samle inn og håndtere dine personopplysninger for andre formål, må du imidlertid samtykke til denne behandlingen. Du vil bli gitt muligheten til et samtykke om å håndtere dine personlige opplysninger i forbindelse med bruk av våre tjenester på arvidnordquist.no.

Du kan til enhver tid velge å trekke tilbake samtykket ditt ved å kontakte oss på personuppgifteransvarig@arvidnordquist.se. Hvis du opphever ditt samtykke, vil vi slette personopplysningene og avslutte håndtering av din personlige data. Det kan skje at de samme personopplysningene behandles både med samtykke fra og på grunnlag av at oppgaven er nødvendig, eller under andre regler. Dette betyr at selv om du tilbakekaller samtykket og at håndteringen som er basert på samtykket, opphører, kan personlige opplysninger fortsatt være hos oss til andre formål.

Rett til å kontrollere dine personlige opplysninger

Du har krav på at informasjonen om deg skal slettes, suppleres eller rettes. Du har også rett til å be om at håndteringen av dine personopplysninger begrenses til bestemte formål og for eksempel ikke blir brukt til adressert post, reklame, utsendelser og profilering.

Rett til å få informasjon om hvilken personlig informasjon vi har lagret om deg

Hvis du vil ha informasjon om hvilke opplysninger vi har registrert om deg, kan du søke om dette skriftlig. Registerutdraget er tilgjengelig på forespørsel og er gratis én gang i året. Juridisk støtte til denne registreringsretten finnes i artikkel 15 i databeskyttelsesforordningen (GDPR).

- Hvordan kan jeg søke om å be om et registerutdrag?

Du skriver og ber om et registerutdrag fra AN. MERK! Du må sende inn din forespørsel skriftlig til adressen nedenfor, da den vil inneholde signaturen din. Du kan ikke sende en e-post. Merk brevet "Request for personal information extract".

Slik skriver du:

Herved søker jeg om informasjon i henhold til artikkel 15 i databeskyttelsesordningen (GDPR)

...........................................................................

By, dato og signatur

..........................................................................
Navn med blokkbokstaver

.........................................................................
Personnummer

.........................................................................
Adresse (Gate, Post nummer, By, Land)

.........................................................................
E-mail

COOKIES

På www.arvidnordquist.no bruker vi cookies (informasjonskapsler) for å optimalisere og utvikle nettstedene. Informasjonen er lagret anonymt. Les mer i vår cookiepolicy.

HVORDAN KLAGE?

Mistenker du at et selskap bryter med EU-personvernlov GDPR, kan du kontakte Datatilsynet. Les mer på www.datatilsynet.no