Presskanne

Mange kaffekjennere mener dette er en av de beste måtene å tilberede kaffe på. Vår gode presskannekaffe har høy kvalitet og en malingsgrad som passer godt for deg som bruker perkolator eller presskanne.

Mellommørk

Eco Fruktig & Nøttepreget Økologisk

Mørkbrent

Pressiado Behaglig & Nøttepreget

Mellombrent

Mellan Frisk & Fruktig

Mellommørk

Svea Rund & Bærpreget

Mørkbrent

Reko Kraftfull & Krydret Økologisk