SLIK JOBBER VI MED

MENNESKERETTIGHETER OG ARBEIDSFORHOLD

Vårt arbeid med menneskerettigheter og gode arbeidsforhold er integrert i all vår virksomhet. Det inkluderer både vår egen organisasjon og forholdene i vår verdikjede. For å hjelpe i dette arbeidet har vi vår arbeidsmiljøpolicy og våre etiske retningslinjer.

Innen Arvid Nordquist

  • Arbeidsmiljøet skal utformes med hensyn til den enkelte og dets forutsetninger og behov.
  • Den enkelte skal gis muligheter til å delta og påvirke utforming og tilrettelegging av egen arbeidsplass og arbeidsmiljø.
  • Arbeidsoppgavene i Arvid Nordquist skal i størst mulig grad være interessante og stimulerende.
  • De ansatte skal ha tilstrekkelig kunnskap og tilbys den opplæringen som trengs for å kunne utføre arbeidet på en sikker måte.
  • Vi fremmer en sunn livsstil gjennom aktiviteter og tiltak, opplæring i arbeidstiden, lunsjtilskudd og helsepenger.

I verdikjeden vår

  • Arvid Nordquists Code of Conduct er basert på Amfori BSCI og er en del av vår leverandørkontrollprosess, den gjelder for alle våre forretningspartnere og deres underleverandører, les vår Code of Conduct her.
  • Vi har en prosess for å identifisere, forebygge og minimere negative påvirkninger med hensyn til menneskerettigheter og uholdbare arbeidsforhold.
  • Produksjon i land med høy risiko for menneskerettighetsbrudd og urettferdige arbeidsforhold styres best gjennom tredjepartsrevisjoner i samsvar med menneskerettigheter og arbeidsforhold. Les mer om statusen til vår produktportefølje i vår bærekraftsrapport.
  • For vår norske portefølje, som er omfattet av den norske lovgivningen Åpenhetsloven, er risikokartleggingen publisert på vår nettside i Norge.