SLIK JOBBER VI MED

REDUSERT KLIMAAVTRYKK

Klimautslipp i verdikjeden er et av våre største miljøavtrykk. Samtidig er vår virksomhet direkte berørt av klimaspørsmålet og derfor en av våre største forretningsrisikoer. Slik jobber vi for å bekjempe klimaendringer og redusere CO2e-utslipp.

Arvid Nordquist Kaffe

 • Vi skal halvere klimautslippene knyttet til Arvid Nordquists kaffe med 50 % innen 2030 (Basisår 2014) som dekker både Scope 1, 2 og 3. 
 • Mesteparten av kaffen vår har vært avskogingsfri siden 2014, og vi jobber mot overgangen til regenerative dyrkingsmetoder.
 • Vi har brent kaffe med 100 % biogass.
 • Vår kaffeemballasje er laget av plast basert på finsk furuolje, det vil si 100 % fornybart materiale.
 • Vi skal redusere energiforbruket per kg brent kaffe med 10 % innen 2025.
 • Vi ønsker å klima kompenserer for våre fremtidige utslipp gjennom skogbruksprosjekter i kaffedyrkende land. 

Arvid Nordquist Mat, Vin & Øl og Non Food

 • Målet vårt er at alle merkevarer og produsenter vi representerer innen 2025 har klimamål med transparent oppfølging eller er tilknyttet til Science Based Targets Initiative.
 • I 2025 skal alt emballasjemateriale være 100 prosent resirkulerbart og for våre Non Food-produkter er det også et mål om å øke andelen resirkulert plast (PCR) i emballasje.

Arvid Nordquist

 • Vår virksomhet er drevet i sin helhet med vind- og vannbasert strøm og energi som har Naturvernforbundets «Bra miljøvalg»- sertifisering. 
 • Innen 2025 skal vår egen transportflyt være 100 prosent fossilfri og vi skal redusere utslippene knyttet til inngående transport med 10 prosent.
 • Våre firma- og firmabiler skal være 100 % elektriske eller elektriske hybrider i hele Norden.
 • Vi har redusert utslippene knyttet til forretningsreiser med 32 prosent (basisår 2019) og har allerede nådd våre langsiktige måltall for 2025.

I tillegg til dette er vi aktive medlemmer i flere bransjesamarbeid for å redusere vår klimapåvirkning; DLF & Fossilfritt Sveriges veikart for fossilfri drift, Drikkevarebransjens klimainitiativ og Matbedriftenes bærekraftsmanifest. Sammen med dem jobber vi for å identifisere og implementere bærekraftige løsninger og rapportere fremgangen vår.

Vi er også tilknyttet Science Based Targets Initiative og rapporterer i CDP.