Mellommørk

Chefs Blend Frisk & Balanserad Økologisk

Lysbrent

Nordic Light Frisk og Fruktig Økologisk

Mellombrent

Original Blend Frisk og Nøttepreget

Mellommørk

Fullroast Field Rund og Nøttepreget

Mørkbrent

Dark Mountain Kraftig og Bærpreget

Mørkbrent

Ethic Harvest Kraftig og Bærpreget Økologisk

Mellombrent

Highland Nature Balansert og Nøttepreget Økologisk

Ekstra mørkbrent

Midnight Grown Kraftig og Bærpreget