Mellommørk

Chefs Blend Frisk & Balanserad Økologisk
Ny

Lysbrent

Nordic Light Frisk og Fruktig Økologisk

Mellombrent

Original Blend Frisk og Nøttepreget

Mørkbrent

Senoras Frisk og Nøttepreget Økologisk

Mørkbrent

Kahawa Tembo Rund og Bærpreget

Mellombrent

Green Forest Rund og Fruktig Økologisk

Mørkbrent

Colombia Supremo Frisk og Blomsterpreget

Mellommørk

Fullroast Field Rund og Nøttepreget

Mørkbrent

Dark Mountain Kraftig og Bærpreget

Mørkbrent

Ethic Harvest Kraftig og Bærpreget Økologisk

Mellombrent

Highland Nature Balansert og Nøttepreget Økologisk

Ekstra mørkbrent

Midnight Grown Kraftig og Bærpreget