Kjøp og vinn! Kjøp et DUCK produkt og bli med i konkurransen. Du kan vinne et SUP-brett til sommerferien! Konkurransen varer fra 2. april til 30. juni. Vi trekker en vinner som kontaktes etter at konkurranseperioden er avsluttet. Lykke til!

Så enkelt er det å bli med i konkurrensen:

Kjøp et DUCK-produkt, ta et bilde av kvitteringen og last det opp her!Send inn ditt bidrag

Har du testet Duck Fresh Discs toalettrengjøring før?

 

 

KONKURRANSEVILKÅR

Kampanjen kan ikke kombineres med andre tilbud. Arvid Nordquist eller andre som deltar direkte eller indirekte i dette kjøpet og mottar kampanjen er ikke ansvarlig for eventuelle trykkfeil eller utilsiktede misforståelser i forbindelse med kampanjen.

Arrangør

Arrangør og ansvarlig for konkurransen er Arvid Nordquist HABs markedsavdeling NON FOOD, som distribuerer, selger og markedsfører Duck på det norske markedet. Spørsmål knytet til konkurransen sendes til Arvid Nordquist sin konsumentkontakt (konsumentkontakt@arvidnordquist.se)

Premie

Verdien av premien er ca. 3 000 NOK. 

Verdien kan variere avhengig av marked og forhandlere, overskuddet kan ikke byttes inn i kontanter eller andre produkter. 

Markedsavdelingen velger en tilfeldig vinner som kommer til å bli kontkatet på mail etter at konkurranseperioden er avsluttet. Vinneren har 14 dager for å gi oss tilbakemedling angående adressen og andre opplysninger som trenges for å sende premien ellers så kan ikke premien  deles ut.

 

Varemerker og opphavsrett

Alle varemerker og annet materiale på denne nettsiden er beskyttet av generelle immaterialrettslige bestemmelser og tilhører Arvid Nordquist eller en annen tredjepart - og kan ikke brukes uten forutgående, skriftlig tillatelse fra den kompetente myndigheten til Arvid Nordquist eller relevant tredjepart.

Ansvar og rettigheter

Arvid Nordquist er ikke ansvarlig for: - direkte, indirekte eller utilsiktede tap som følge av bruk av nettsiden. - Arvid Nordquist forbeholder seg retten til å gjøre endringer i kampanjen/kampanjeperioden ved en uforutsett hendelse. – Alle som mottar gevinsten fritar Arvid Nordquist og vår(e) samarbeidspartner(e) fra alt ansvar knyttet til skader eller skader – forårsaket av eller påstått å være forårsaket – ved å delta i denne kampanjen og motta og bruke gevinsten.

Håndtering av personopplysninger

Personopplysningene som gis i forbindelse med konkurransen vil bli behandlet i henhold til personvernforordningens regelverk og vil kun bli brukt av Arvid Nordquist HAB i forbindelse med konkurransen. Etter konkurransen vil dataene bli slettet. Les mer om Arvid Nordquists personopplysningspolicy her.