SPØRSMÅL OG SVAR

Hva er miljøkompensasjon og hvordan miljøkompenserer man?
Land og bedrifter som følger Kyotoprotokollen har mulighet til å handle med utslippskvoter og tilegne seg utslippsreduksjoner fra prosjekter i utviklingsland som supplement til egne utslippsreduksjoner. Støtte til prosjekter i utviklingsland har blitt populært også utenfor Kyoto-sammenheng, bl.a. hos bedrifter og organisasjoner som vil ta et større miljøansvar. Et prosjekt kan for eksempel handle om treplanting for å binde karbondioksid eller investeringer i fornybar energi og/eller energieffektivisering. Det spiller ingen rolle for klimaet hvor en utslippsreduksjon skjer, og klimakompensasjon har som formål at bl.a. de billigste tiltakene iverksettes først.
 
Av alle måter å bidra til en bedre verden på, valgte dere miljøkompensasjon og treplanting. Hvorfor?
Miljøkompensasjon i form av treplanting ligger nærmest det produktet vi jobber med, dvs. kaffe, ettersom kaffeplanter er et bra innslag i blandingen av trær i treplantingsprosjektene, både sett fra et kvalitetssynspunkt for kaffe, men også som inntektskilde for bøndene.
 
Kjøper dere ikke dere bare fri fra miljøspørsmålet?
Dette er en del av vårt store miljø- og klimaarbeid som vi har jobbet med i en lengre periode og vi ser miljøkompensasjonen som en forlengelse av dette arbeidet.
 
Kan man reise til treplantingsprosjektene og se hva som skjer der?
U&W [you&we], konsulenter i bærekraft som vi samarbeider med, arrangerer reiser til treplantingsprosjektene med evne mellomrom i samarbeid med organisasjonen Good Travel. Les mer på www.uwab.se
 
Kan man følge treplantingsutviklingen?
Vi kommer til å rapportere kontinuerlig og dere kan følge utviklingen på vår hjemmeside.
 
Hvorfor er det bra å kjøpe miljøkompensert kaffe?
Ved å velge miljøkompensert kaffe bidrar du til at de utslippene som kaffeproduksjonen genererer tas opp i voksende trær, noe som igjen bremser drivhuseffekten globalt.
 
Hvilke drivhusgasser inngår i beregningen deres?
Vi tar hensyn til de seks drivhusgassene som begrenset av Kyotoprotokollen: karbondioksid, metan, lystgass, HFC, PFC og svovel.
 
Hvorfor skjer all treplantingen i utviklingsland?
Trær vokser 10 ganger raskere i et tropisk klima enn på den nordlige og kaldere delen av kloden, dermed blir det en mer effektivt og raskere måte å oppnå resultater på. Å bevare skog og plante trær i skogsjordbruk bidrar til det biologiske mangfoldet som er spesielt truet på sørlige breddegrader. I tillegg bidrar vi til å skape arbeidsplasser, å motvirke fattigdom og stimulere til samfunnsutvikling der det er behov for det.
 
Kan man være sikker på at treplantingsprosjektet fungerer?
Prosjektet overvåkes og kontrolleres kontinuerlig av Plan Vivo og gjennomgår regelmessig verifisering av tredjepart, noe som sikrer at alt fungerer som det skal. På sikt er målet at bondens skogsdrift/virksomhet skal gi avkastning i form av for eksempel frukt, ved og tømmer, og dette blir den viktigste grunnen til å beskytte bestanden.
 
Hva skjer om et tre dør?
Da er bonden forpliktet til å plante et nytt tre. Ifølge Plan Vivo-standarden må bøndene i tillegg alltid dyrke 10 prosent ekstra, som en sikkerhetsmargin.
 
Hvor lenge kan et tre oppta karbondioksid?
Ulike tresorter har ulik rotasjon, det vil si tid mellom planting og avvirkning, derfor er det vanskelig å si en presis tid, men når er et tre avvirkes, plantes et nytt med en gang. Bonden bestemmer ofte selv hvilke tresorter han/hun vil ha på marken sin, fra hurtigvoksende arter som f.eks. brukes som ved, til edeltrær som vokser langsomt.
 
Er det mulig å selge samme utslippskvote flere ganger?
Nei, Plan Vivo-sertifikatene er nummererte og registrert i et system kalt Markit, som forhindrer dobbelsalg.
 
Hvorfor har økologisk kaffe så mye mindre miljøpåvirkning enn vanlig kaffe?
Ved økologisk dyrking bruker man ikke kunstgjødsel eller bekjempningsmidler, noe som gjør at utslippet blir betydelig mindre enn ved vanlig dyrking.
 
Hvorfor har dere valt et såkalt frivillig prosjekt i stedet for et FN-regulert prosjekt?
De skogsprosjektene som reguleres av FN har hatt store vanskeligheter med å komme i gang og generere sertifikater, og vi ville komme raskt i gang og spesifikt jobbe med treplanting i samarbeid med småbrukere. Vi fant en passende løsning via Plan Vivo-systemet og vi kjenner oss trygge på dette valget. 
 
Er det forskjell på treslag når det gjelder hvor mye karbondioksid de tar opp?
Trær tar opp ulik mengde karbondioksid avhengig av art. Noen vokser raskt og avvirkas i løpet av noen år, mens andre vokser langsomt og avvirkas etter 20 år eller mer. Miljøgevinsten kommer an på hvor raskt de vokser og binder karbondioksid, men også til en vis grad på hvordan treet brukes etter avvirkning. Brukes det som byggematerialer, er f.eks. miljøgevinsten høyere enn om treet brukes som ved.