KAFFEGÅRDEN LA CUMPLIDA

KAFFEGÅRDEN LA CUMPLIDA

I flere år har Arvid Nordquist vært engasjert i kaffefarmen La Cumplida i Nicaragua, og vi kjøper omtrent 90 % av avlingen deres. En langvarig avtale har muliggjort langsiktige investeringer på farmen, der målet er å forbedre de sosiale forholdene for de ansatte og deres familier. Ettersom kaffen er sertifisert av UTZ Certified, betaler vi en tilleggspris for kaffen og bidrar på den måten til investeringer i skoler, boliger, helsetjenester og bedre arbeidsmiljø for de ansatte.

På La Cumplida legger eierne stor vekt på at de ansatte skal ha ordnede arbeidsforhold, og at farmen skal ha så liten miljøbelastning som mulig. Hele farmen er miljøvennlig drevet og er selvforsynt med strøm. De har et egen vannrensesystem, omfattende treplanting og en planteskole der de eksperimenterer med hybrider sammen med forskere.   I løpet av de siste årene er ca. 90 hus blitt bygd like utenfor farmen. Husene ser svært enkle ut etter norsk målestokk, men for lokalbefolkningen er det en enorm forbedring. Tidligere bodde de i vaklevorne hytter der det regnet inn. I dag har de stabile betonghus med ca. to rom, elektrisitet og et kjøkken utenfor med komfyr. Arbeiderne på farmen La Cumplida får tre måltider hver dag og jobber under arbeidsforhold som er godkjent av UTZ Certified. Arbeiderne på farmen har også tilgang til gratis helsetjenester.

I nærheten av farmen er det også en skole. Den tilbyr undervisning til barna i området om sommeren når andre skoler har stengt. Barna blir undervist av kompetente lærere, og det er også tid til lek og idrett. Fotball er en av favorittaktivitetene. Da Arvid Nordquist besøkte farmen sist, hadde vi med oss masse skolemateriell som blyanter og papir, slik at lærerne har ressurser for å gi barna en lysere framtid. Farmen driver også seks andre skoler i nærområdet, i distriktet Matagalpa.

De fleste på farmene har tilgang til mobiltelefon, TV eller andre moderne kommunikasjonsmidler. Dermed kan arbeiderne på La Cumplida fortelle andre hvor godt de har det og vise at det er mulig å få arbeide under så gode forhold. Arbeiderne søker seg til de farmene som tilbyr gode arbeidsforhold, og det legger igjen press på andre farmer om å øke standarden slik at de fortsatt finner folk som vil jobbe for dem. Ryktet brer seg som ringer i vannet, og farmer i hele landet er nødt til å tenke gjennom hvilke arbeidsforhold de tilbyr. Forhåpentligvis vil dette være begynnelsen til en god sirkel som påvirker hele landet og sprer seg utenfor landegrensene.