plan vivo

Arvid Nordquist miljøkompenserer ved å kjøpe kompensasjonssertifikat fra treplantingsprosjekt. Plan Vivo er den organisasjonen som sikrer at Arvid Nordquists treplantingsprosjekt oppfyller de kravene som stilles til klimakompensasjon; addisjonalitet, håndtering av lekkasje og varighet.

Plan Vivo er en anerkjent organisasjon innenfor handel med frivillig klimakompensasjon, de har spesialisert seg på reduksjon av drivhusgasser i form av bærekraftig skogsdrift og treplanting.

Plan Vivo har utviklet et regelverk som skal følges ved utvikling, gjennomføring og oppfølging av skogs- og treplantingsprosjekt. De utsteder også kompensasjonssertifikater, det endelige beviset på at man har bidratt til å skape bedre klima, som selges til kompenserende organisasjoner. I tillegg til at prosjektet skal føre til bedre klima, stiller Plan Vivo også krav om for eksempel prosjektenes bidrag til biologisk mangfold og forbedret levestandard i området.

Plan Vivo er styrt av Plan Vivo Foundation, en ikke-profittstiftelse med hovedsete i Edinburgh. Plan Vivo-Systemet er initiert av Edinburgh Centre for Carbon Management samt Edinburgh University 1994 og administrerer i dag miljøprosjekt i flere ulike land. Alle prosjekt kontrolleres regelmessig av en tredjepart i tillegg til den kontinuerlige overvåkningen som skjer av de lokale miljøorganisasjonene som driver prosjektet. Kompensasjonssertifikat utstedes av Plan Vivo Foundation og handelen kan følges i et register som administreres av Markit.