treplanting i nicaragua

100% KLIMAKOMPENSERT KAFFE

treplanting i nicaragua

Nicaragua er et av de fattigste landene i Latin-Amerika, og et av de landene som Arvid Nordquist kjøper kaffe fra. Gjennom Arvid Nordquists klimakompensasjon av kaffen, plantes hvert år flere hundre tusen trær. Dette bidrar till en positiv utvikling i Nicaragua som ellers opplever en rask avskoging. Trærne binder karbondioksid og kompenserer for de utslippene som vår kaffeproduksjon medfører. Gjennom treplantingen kan vi gi noe tilbake til landet og innbyggerne.

Prosjektet i Nicaragua er initiert og drevet av det kanadiske ideelle landbruksstøtteorganisasjonen Taking Root som opererer i bl.a. Nicaragua. Prosjektet er utviklet i samsvar med Plan Vivo. Det er Plan Vivo som utsteder erstatningsbevis som tilhører treplantingsprosjektet i Nicaragua.

Sosial nyplanting Bindingen av karbondioksid oppstår i takt med at trærne vokser og dermed øker også bondens tilgang til frukt, drivstoff og tømmer. Ved å plante opprinnelige treslag og dyrke ulike typer av lokale plantearter styrkes økosystemer (planter og dyr) og det biologiske mangfoldet. Gjennom produksjon og distribusjon av effektive ovner som bruker mindre tre og som har mindre innvirkning på helsen, forbedrer man dessuten også levevilkårene for bøndene og familiene deres.

I tillegg til miljøgevinsten gir treplantingen arbeidsplasser, og bidrar dermed til økonomisk utvikling i et underpriviligert område med mange bønder uten finansielle ressurser. Dessuten bidrar treplantingen til:

• mer næringsrik jord, fordi noen treslag beriker jordsmonnet med nitrogen som er et viktig næringsstoff for alle planter.
• at trærne regulerer vannstrømmer og binder jord, noe som forebygger ras og flom i perioder med mye nedbør og beholder vannet i jorda i den tørre årstiden.
• at trær og skog gir lavere og mer stabile temperaturer og har en positiv effekt på mikroklimaet.
• avskogingen i området avtar etter hvert som prosjektet gjør mange småbønder selvforsynt med tre.
• inntekter i form av f.eks. tømmer, ved, honning og frukt.
• reduserer fattigdom og bedrer levestandarden.
• økt kapasitet og kunnskap om samfunnet og for enkeltpersoner for å håndtere sosiale, økonomiske og miljømessige utfordringer.
• økt entreprenørskap og bedriftsvirksomhet, bl.a. gjennom etablering av planteskoler.

Treplanting gir håp - Bonden Marias historie

Maria Elisa Blandon er en av de som er med i treplantingsprosjektet. Her forteller hun om hvordan hun ser på prosjektet.

”I 2010 kom Taking Root til den lille landsbyen vår og spurte om vi var interesserte i å bli med i prosjektet deres. Jeg og mange med meg var nølende. De fleste organisasjoner som har kommet til Nicaragua for lignende prosjekter har reist så snart de er ferdige, og livet har vendt tilbake til å være som før. Derfor takket jeg nei. Men etter et år, så jeg at Taking Root  fortsatt var her. Naboen min Juan, som sluttet seg til prosjektet da det startet, fikk sine første penger av Taking Root etter at de hadde kontrollert at de trærne som han plantet på sin  eiendom fortsatt sto*. Juan og familien hans snakket mye om Taking Root, om kunnskapen deres, entusiasmen og deres gode humør. Han overtalte meg og familien min om å bli med, og siden har flere familier sluttet seg til.

Vi har vært involvert hele veien. Fra å hjelpe til med å velge treslag som passer inn i naturen vår. Vi samlet frø, sådde og plantet ut trærne. Deretter beskyttet vi plantene for å gi dem best de beste betingelser for å vokse til store trær. Tar Root ga meg et rentefritt lån slik at jeg kunne kjøpe og sette opp et gjerde rundt utplantingen. Nå kan ikke buskapen storfe spiser opp plantene mine.

Vi planter trær på den delen av jorda vår som vi ikke bruker, det er tross alt jordbruket som gir oss mat og inntekt hele året. Samtidig betyr det at vi ikke trenger å gå utenfor vårt område for å hugge ned trær til ved, ettersom prosjektet blander ulike treslag tilpasset vårt behov.**

Taking Root støtter og gir oss den kunnskapen vi trenger for å være med i prosjektet, og jeg ser positivt på fremtiden. Jeg er takknemlig mot dem og selskap som Arvid Nordquist som sørger for at det finnes penger til å gjøre dette mulig. Familien min har det bedre og jeg får mulighet til å skape et grønnere Nicaragua. Jeg drømmer om det Nicaragua jeg husker fra barndommen, med grønne skoger overalt. Når jeg ser ut av vinduet, ser jeg barnebarnet mitt sitte under et av trærne jeg har plantet. Nå tør jeg håpe på at drømmen kan gå i oppfyllelse."

Fotnote: * Gjennom veiing og måling kontroller Taking Root at trærne har det bra og vokser som de skal. Trær som dør må skiftes ut i henhold til reglene. Allerede fra begynnelsen plantes noen ekstra planter for å kompensere at enkelte planter ikke overlever.

**Bøndene planter en blanding av større karbonbindende trær og mindre trær til ved. Disse kan plantes tett (slik at jorda blir utnyttet effektivt), og når de store karbonbindende trærne begynner å kreve mer plass er vedtrærne klare til å hugges ned. De karbonbindende trærne har en rotasjonstid på 20–40 år, mens vedtrærne bare har 3–5 år. Vedtrærne gir mindre klimanytte, men gir bønder ved og inntekt (når de kan selge ved), samtidig som de ikke trenger å ta trær fra andre områder for å overleve.