NISSIN Foods

En bærekraftig fremtid

Nissin Foods er en av verdens største produsenter av ramen og soba-nudler. I miljøstrategien EARTH FOOD CHALLENGE 2030 fokuserer Nissin Foods på tiltak for å redusere påvirkningen på både klima og begrensede naturressurser.

Earth-challenge.png

​For å få fart på arbeidet med å nå målene for EARTH FOOD CHALLENGE 2030, har de satt opp tre satsingsområder.

Klimaet

 • Nissin Foods er tilknyttet Science Based Targets Initiative (SBTi), som betyr at de har forpliktet seg til å redusere karbondioksidutslipp i tråd med Parisavtalens 1,5 graders mål.
 • For å nå SBTi-målet har Nissin Foods begynt å gå over til fornybar elektrisitet i alle produksjonsanlegg, kjøpe inn råvarer med lavere klimapåvirkning og gå over til resirkulerbar emballasje av fornybare råvarer.
 • Nissin Foods deltar i det internasjonale initiativet RE100, som har som mål å kjøpe 100 prosent av elektrisiteten som brukes i forretningsdriften fra fornybare energikilder.
 • De krever også at leverandørene iverksetter tiltak for å redusere klimapåvirkningen.

Begrensede naturressurser

 • Alle produksjonsanlegg i konsernet skal ha et miljøstyringssystem sertifisert i henhold til ISO 14001.
 • Nissin Foods har etablert en policy for grønne anskaffelser med fokus på innkjøp av råvarer med mindre miljøbelastning og sporbarhet fra råvare til ferdig produkt. Policyen dekker mattrygghet og respekt for miljøet og menneskerettigheter.
 • Selskapet støtter NDPE-policyen (No Deforestation, No Peat, No Exploitation), som betyr at all palmeolje i Nissin Foods-produkter er RSPO-sertifisert, og dermed sporbar og verifisert av en tredjepart.
 • Nissin Foods krever at selskapets leverandører overholder miljølover, forskrifter og avtaler og alle relevante internasjonale standarder.

Menneskerettigheter

 • Nissin Foods støtter FNs erklæring om menneskerettigheter, FNs Global Compact og Den internasjonale arbeidsorganisasjonens erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen.
 • Selskapet gjennomfører kontinuerlig Human Rights Due Diligence og samarbeider med lokalsamfunn for å bøte på eventuelle negative påvirkninger fra selskapets virksomhet gjennom hele verdikjeden.
 • Nissin Foods er også koblet til SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) og Eco Vadis. Eco Vadis er en organisasjon som jobber med å vurdere og revidere bedrifters bærekraftsprestasjoner. Nissin Foods Europe mottok en sølvmedalje fra Eco Vadis 2023.