Resultater

Miljøpåvirkning

Vi kompenserer for klima for 0 kg karbondioksidutslipp (CO2e *) , utslippene som
volumproduksjonen og kaffen du har valgt å beregne innebærer i løpet av en ettårsperiode.

Ny beregning