PRODUKTER MED SÅ LITE MILJØEFFEKTER SOM MULIG

Produksjonen av matvarer er avhengig av et økosystem som fungerer. Stabilt vær, bestøvere og livsviktige mikroorganismer i jorden er nødvendig for å produsere mat. Samtidig har næringsmiddelkjeden stor påvirkning på forutsetningene for et stabilt klima. En stor del av utslippene av klimagasser stammer fra næringsmiddelkjeden. Overforbruk av kjemiske plantevernmidler og kunstgjødsel er også risikoer i vår bransje. Bransjen bidrar også til plastforurensningen av havet. Å levere kvalitet innebærer like stor omsorg for hvordan produktet er produsert, som hvordan det oppleves når man bruker det. Det er vårt ansvar å arbeide for at kundenes behov for matvarer og husholdningsnære produkter blir tilfredsstilt på en måte som ikke går ut over behovene til kommende generasjoner. Mange av våre produkter fremstilles dessuten i fjerntliggende land, noe som innebærer at samfunnsansvaret er ekstra viktig.

VÅR BÆREKRAFTSVISJON

All energi og alle materialer som brukes, kommer fra fornybare råvarer, og samtlige produkter i vår portefølje skal være bærekraftssertifiserte og revidert av en tredjepart.

For oss innebærer et bærekraftig ansvar å:

  • ha langsiktige og sunne forretninger
  • verne om FNs menneskerettigheter
  • bidra til økt etterlevelse av ILOs kjernekonvensjoner
  • sikre at dagens produksjon og forbruk av varer og tjenester tar hensyn til klodens evne til å håndtere restproduktene og hente seg inn igjen

Hvordan oppnår vi det?

  • Vi styrer mot fornybare energikilder og materialer.
  • Vi reduserer uttaket av ressurser.
  • Vi velger leverandører som har bærekraftssertifiserte produkter, eller bærekraftsarbeid og/eller klimamål som er revidert av en tredjepart.
  • Vi er medlem av BSCI og stiller samme krav til våre leverandører som har produksjon i risikoland.

Arvid Nordquist er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001 og kvalitetssertifisert i henhold til FSSC 22 000 och IP Livsmedel.