GRØNNERE KAFFEEMBALLASJE BASERT PÅ NORDISK FURUOLJE

FOR EN LYSERE FREMTID

kvist

Vi ønsker å redusere miljøpåvirkningen og tar ansvar for hele verdikjeden, fra kaffefarm til forbruker.

Emballasjen utgjør en liten del av våre samlede klimapåvirkende utslipp, men det er noe vi kan påvirke ved å velge et mer bærekraftig alternativ. Vi har derfor valgt å benytte oss av emballasje med plast fra finsk furuolje, et restprodukt fra skogindustrien. Ved å velge et plastmateriale som er basert på fornybare råvarer, reduserer vi CO2-utslippet med 56 prosent sammenlignet med lignende plastmaterialer basert på fossil olje. Derfor kaller vi det en grønnere kaffeemballasje.

Materialet er tredjepartssertifisert av ISCC, og produksjonsmetoden er en såkalt massebalanseløsning. Det fungerer på samme måte som med fornybar elektrisitet, dvs. at emballasjeleverandøren erstatter fossil olje med plantebasert olje i sin generelle produksjon. I vårt tilfelle tilsvarer det 90 prosent av den mengden som brukes for å produsere vår emballasje. Massebalansesystemet innebærer at en del av vår emballasje inneholder mer furuolje, mens en del inneholder mindre eller ingenting.

  • Massebalanse er et steg i omstillingen til fossilfri emballasje, ettersom flere bedrifter etterspør løsningen og emballasjeleverandørene gradvis kan møte etterspørselen, sier Erica Bertilsson, bærekraftsdirektør i Arvid Nordquist.
Hot coffee on old wood table with blur background of sunlight shining through the trees - soft focus, vintage tone

GRØNNERE EMBALLASJE BASERT PÅ NORDISK FURUOLJE

Bruken av plast fortsetter å øke og er nå 20 ganger større enn på 60-tallet. 99 prosent av plasten er fossilbasert og fører til utslipp av klimagasser, som påskynder den globale oppvarmingen. Vi har valgt å benytte et emballasjemateriale med plast laget av finsk furuolje, som er et restprodukt fra skogindustrien. Ved å velge et plastmateriale som er basert på fornybare råvarer, reduserer vi CO2-utslippet med 56 prosent sammenlignet med lignende plastmaterialer som er basert på olje. Derfor kaller vi det en grønnere kaffeemballasje.

January 18, Brazil  - Sundown on the coffee plantation landscape

ISCC-SERTIFISERT MASSEBALANSELØSNING

Vi tar ansvar og ønsker å være en ledende kraft for endring. Ved å produsere vårt emballasjemateriale ved hjelp av en ISCC-sertifisert massebalanseløsning er vi på god vei til å nå vårt mål om 100 prosent fossilfri emballasje.

 

DU LURER KANSKJE PÅ ...

Hva er massebalanseløsning? Hva består den fornybare delen av? Hvordan sorterer jeg kaffeemballasje på beste måte?
Hot coffee on old wood table with blur background of sunlight shining through the trees - soft focus, vintage tone