100 % BÆREKRAFTSSERTIFISERT KAFFE

VI TAR ANSVAR FOR MENNESKER OG MILJØ

Arvid Nordquist ønsker å sikre trygge arbeidsforhold og at det blir tatt miljøhensyn i hele produksjonskjeden. Vi jobber for å forhindre diskriminering og barnearbeid.

I mange kaffeproduserende land finnes det risikoer forbundet med både arbeidsmiljø og arbeidsvilkår. Korrupsjon og barnearbeid er ikke uvanlig i mange av disse landene. Dette stiller krav til importørene om å være ekstra grundige og ta ansvar. 

FØRST I NORDEN MED UTELUKKENDE 100 % BÆREKRAFTSSERTIFISERTE KAFFEBØNNER

Siden juni 2014 har Arvid Nordquist garantert at det brukes bærekraftige jordbruksmetoder og at arbeidsmiljø og arbeidsvilkår er bærekraftige i hele vår kaffeproduksjon. Dette gjør vi gjennom en kombinasjon av UTZ-, Fairtrade-, Rainforest Alliance- og KRAV-sertifisert sortiment.

KRAV TIL ARBEIDS- OG MILJØVILlKÅR

Disse etablerte sertifiseringssystemene har omfattende kriterier for forbedrede jordbruksmetoder, helse- og sikkerhet og arbeidsrett. De motvirker dessuten barnearbeid og diskriminering. Sertifiseringssystemene krever også at det blir tatt miljøhensyn. Kravene omfatter blant annet å optimalisere vannforbruket og redusere energiforbruket. Farmene bruker fruktkjøttet rundt kaffebønnen som naturlig gjødsel eller jorddekke og til biogassanlegg som et ledd i overgangen til fornybare energikilder.

TREDJEPARTSKONTROLL

Men det viktigste av alt er at forbrukeren kan være sikker på at en årlig tredjepartskontroll har funnet sted. Det betyr at en upartisk og uavhengig aktør sikrer at kaffebonden oppfyller alle kriteriene som sertifiseringen omfatter. UTZ-sertifisering bidrar også med kunnskap til bøndene om forbedrede jordbruksmetoder for å gi bedre kvalitet, noe som igjen bidrar til at de økonomiske vilkårene blir enda bedre. Over 90 % av kaffebønnene i Arvid Nordquist grunnsortiment er sertifisert av UTZ.

Close-up shot of coffee leaves

100 % BÆREKRAFTSSERTIFISERT

Grunnsortimentet inneholder 90 % kaffebønner som er sertifisert av UTZ Certified. De øvrige 10 % er en kombinasjon av UTZ Certified, Fairtrade og Rainforest Alliance. Hva betyr så disse sertifiseringene?

Les mer her