COFFEE GROWN BY WOMEN

Señoras

En viktig del av kampen mot fattigdom er å involvere kvinner mer i økonomien og i arbeidsmarkedet. Når kvinner og jenter kan bidra på like villkår som menn og gutter, øker velstanden til et samfunn, skriver FN i et av sine utviklingsmål. Arvid Nordquists Señoras-kaffe er laget av bønner fra kaffeplantasjer som drives av kvinner. Ved å støtte disse kvinnelige produsentene på lang sikt, bidrar Arvid Nordquist til bedre levekår.

70% av verdens kaffe dyrkes på små familiebedrifter. Kvinner gjør en stor del av arbeidet på disse kaffegårdene, men de har sjelden tilgang til ressursene som trengs for å utvikle jordbruket og dermed forbedre levekårene. Kaffe dyrkes ofte i fattige land, mange ganger blir landene rammet av borgerkrig. Kvinnene forblir på landsbygda enten som enker eller fordi mennene søker arbeid i byene. Hvis kvinnene ikke er eierne av tomten deres, har de vanskeligheter med å få tilgang til kreditter for å kunne kjøpe f.eks. gjødsel og dermed øke produksjonen.

Kaffen i Señoras kommer fra kaffeplantasjer som drives av kvinner *. Ved å gå sammen i kooperativer, Fairtrade-sertifisering og gjennom støtte fra handelsorganisasjoner, har bønder blitt opplært i hvordan de kan utvikle sitt jordbruk og tilpasse seg klimaendringene og forbedre miljøet. Sammen jobber de for å skape synlighet av høy kvalitet og dermed kunne øke inntektene sine.

Vil du delta og bidra? Kontakt oss her for å kjøpe Senoras til din arbeidsplass, kafé eller restaurant.

* Minst 50%, avhengig av tilbud.