GROWN BY WOMEN

VI LØFTER FREM KVINNER OG KVINNERS ARBEID

VI LØFTER FREM KVINNER OG KVINNERS ARBEID

En viktig del av kampen mot fattigdom er å involvere kvinner i større grad i økonomien og på arbeidsmarkedet. Det er et av FNs bærekraftsmål, og det bidrar vi til. Vår kaffe Señoras er laget av bønner fra kaffegårder drevet av kvinner. Ved å støtte disse gårdene langsiktig bidrar Arvid Nordquist til bedre leveforhold.

SEÑORAS GJØR FORSKJELL

Kvinnene som arbeider på kaffefarmer har sjelden tilgang til de ressursene som kreves for å utvikle jordbruket, og det er dermed også vanskelig for dem å forbedre leveforholdene. Mange kvinner på kaffegårder er alene, enten fordi de er enker eller fordi mennene har dradd til byen for å finne jobb. Hvis ikke kvinnene er oppført som eier av jordstykket, har de vanskelig for å få kreditt, og det er nødvendig for eksempel for å kjøpe gjødsel og på den måten øke produksjonen. Med Arvid Nordquist Señoras bidrar vi til å gjøre en forskjell for fremtiden og for kvinnenes rolle i kaffedyrking.

70 prosent av verdens kaffe dyrkes på små familiedrevne gårdsbruk, ofte i fattige land påvirket av borgerkrig. Kvinner står ofte for en stor del av arbeidet, men får ikke nok for arbeidet til å leve et noenlunde godt liv. Grown by women bidrar til å gi disse kvinnene bedre leveforhold,
Wilhelm Nordquist, innkjøpsdirektør, Arvid Nordquist kaffebrenneri

KAFFE FRA KOOPERATIVER DREVET AV KVINNER

Kaffen i Señoras kommer fra kooperativer som er drevet av kvinner. Gjennom kooperativer, Fairtrade-sertifisering og støtte fra handelsorganisasjoner har bøndene fått opplæring i hvordan man utvikler jordbruket, tilpasser seg klimaendringer og forbedrer miljøet.