Bli med å redde

Afrikas elefanter

med kaffe fra Arvid Nordquist

Arvid Nordquist gir årlig 25 000 amerikanske dollar til African Wildlife Foundation

 

Økt etterspørsel etter elfenben har ført til omfattende ulovlig jakt på det afrikanske kontinentet. Hvert år dreper krypskyttere flere tusen elefanter. Arvid Nordquist donerer penger til African Wildlife Foundation og deres redningsprosjekt som har til formål å få slutt på den illegale handelen med elfenben.

Når du kjøper Wanyama, bidrar du til at samarbeidet mellom Arvid Nordquist og African Wildlife Foundation kan fortsette. Og dermed bidrar du også til å redde den afrikanske elefanten.

AFRICAN WILDLIFE FOUNDATION

Elfenben som er tatt fra en elefant i Afrika, blir fraktet lange veier for å komme frem til forbrukeren, langs en velutviklet handelskjede med store nettverk. Det kreves samarbeid mellom flere aktører og aksjoner i flere ledd for å stoppe jakten på elefanter. Her er et eksempel på den ulovlige handelen med elfenben og de tiltak AWF gjør for å stoppe dette ved hjelp av donerte midler.

African Wildlife Foundation - Elephant

awf

TANZANIA 2019

I Tsavo-Mkomazi-området (hvor det lever omlag 13 000 elefanter) ble totalt ni krypskyttere arrestert. Også 23 husdyrholdere og 1248 husdyr ble konfiskert for ulovlig inntreden i beskyttede områder. 38 skadelige / dødelige feller ble funnet og ødelagt. Ved å dele ut 50 fakler og 125 trykkhorn, lærte AWF 569 bønder og fôrmenn, forskjellige ikke-dødelige metoder for å avskrekke elefanter og andre dyr fra å ødelegge avlingene deres.

70 år Det er så gamle elefanter kan bli
470 000 Gjenlevende elefanter finnes i dag
8% andelen elefanter som myrdes hvert år
Mennesket Er elefantens største trussel

Den afrikanske elefanten lever spredt i Afrika sør for Sahara og i regnskogene i Sentral- og Vest-Afrika. Elefanter kan leve i så å si alle omgivelser bare der er rikelig med mat og vann. Elefanten veier mellom tre og fem tonn, så det er naturlig at den spiser store mengder mat. Kostholdet består av gress, frukt, røtter og bark. De streifer over store områder på jakt etter føde. De kan spise opptil 136 kg mat og drikke 30–50 liter vann i løpet av en dag.

Elefanten er et sosialt dyr som lever i små familiegrupper, vanligvis bestående av en eldre matriark og flere generasjoner hunndyr. Hanndyrene lever som regel alene, men kan også holde sammen i små flokker på tre–fire hanner. De tar hånd om svake eller skadede medlemmer og ser også ut til å sørge over døde kamerater.