100 % KLIMAKOMPENSERT KAFFE

VI BRYR OSS OM PLANETEN VÅR

Hver eneste kopp kaffe fra Arvid Nordquist som blir drukket, bidrar til at det blir plantet trær i avskogede områder i kaffedyrkende land.

Produksjon av kaffe medfører karbonutslipp under dyrking, transport og brenning. Hos Arvid Nordquist kaffe arbeider vi aktivt med å redusere disse utslippene og vår miljøpåvirkning. Gjennom treplanting i land som dyrker kaffe, klimakompenserer vi for de karbonutslippene som vi ennå ikke kan gjøre noe med. 

100 % KLIMAKOMPENSERT

Vi har beregnet klimapåvirkningen som produksjonen av vår kaffe medfører, hele veien frem til det enkelte produkt. For å oppveie den miljøpåvirkningen kaffeproduksjonen fortsatt har, klimakompenserer vi 100 %, hele veien fra dyrking til butikkhylle, ved å kjøpe sertifikater for klimakompensasjon. 

 

TREPLANTING

Å plante trær er en av flere måter å kompensere for klimagassutslipp på. Ca. 17 % av jordens CO2-utslipp, dvs. rundt 6 milliarder tonn, skyldes arealutnyttelse som ikke er bærekraftig, blant annet avskoging. Et mellomstort tre absorberer flere hundre kilo CO2 i sin levetid. Treplanting er derfor en effektiv måte å binde karbondioksid på og dermed forbedre klimaet.

POSITIV PÅVIRKNING

Trær forbedrer også jordsmonnet, vanntilgangen og plante- og dyrelivet i området, og gir nye økonomiske muligheter for menneskene og lokalsamfunnene som er involvert. Å plante trær og redusere avskoging anses å være den mest kostnadseffektive måten å bekjempe drivhuseffekten på.

BÅDE FOR MENNESKER OG MILJØ

Økt skogbestand har en positiv klimapåvirkning, forbedrer jordsmonnet og vanntilgangen og bidrar til et økt plante- og dyreliv. Det gir også nye økonomiske muligheter for de menneskene og lokalsamfunnene som er involvert.

KARBONDIOKSIDBEREGNINGER

Utslipp vi kompenserer for..